Fiscale voordelen van bedrijfsmassage

Fiscale voordelen van bedrijfsmassage

De overheid stimuleert bedrijven om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Massage op de werkplek is een erkende arbo-voorziening wat een onderneming fiscaal voordeel oplevert.

De Bedrijf & Stoel massage kan op twee (2) manieren fiscaal aantrekkelijk worden aangebonden.

Afbeelding 492 Bedrijfsmassages bij MyoMind Massage

Bedrijfsmassage via de werkkosten regeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkosten regeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling heb je als werkgever de mogelijkheid om het personeel te laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast is. Hier geldt een maximum op van 1,7% van de totale loonsom van het bedrijf. Stoelmassages vallen óók onder deze regeling.

Vanaf 2020 kunnen werkgevers 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon gebruiken in de werkkosten regeling. Dit betekent bij een loonsom van € 400.00,- dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6800,- onbelast beschikbaar kunnen stellen. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Voor bedrijven is het niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden. Dit mag over de gehele bedrijfsbreedte.
De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers.
Stoelmassages of bedrijfsmassages maken deel uit van de investeringen die door de belastingdienst worden gestimuleerd. Stoelmassages behoren als arbo-voorziening tot de ‘nihil’ waardering. Dit betekent dat de stoelmassages, mits er aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan, onbeperkt kunnen worden vergoed, zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2% tot 1,7% ruimte.

Het is aantrekkelijker om de massages op te nemen in het Arbo-plan. Hierdoor blijft het budget in de werkkosten regeling volledig beschikbaar .

Voorwaarden voor volledig beschikbaar houden van de werkkostenregeling

Om te zorgen dat bepaalde voorzieningen die een werkgever aan zijn personeel verstrekt heeft niet in de werkvoorziening vallen, heeft de overheid een aantal voorzieningen op ‘nihil’ gewaardeerd. Denk hierbij aan een computerbril of medisch keuring. Deze nihilwaarderingen gaan niet ten kosten van de vrije ruimte. Stoelmassage is ook één van deze nihilwaarderingen en kan hierdoor onbelast worden aangeboden. De werkkostenregeling blijft hierdoor dus volledig beschikbaar. De Belastingdienst stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden: Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld ter beschikking stellen:
  • Je hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
  • Jouw werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
Wanneer niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt. Bijvoorbeeld bij eenmalige massage-opdrachten. Dit gaat dan wel ten koste van het forfait van 1,2% van de werkkostenregeling. Meer informatie is terug te vinden op de website van de Belastingdienst. (artikel 20.1.9 Arbovoorzieningen)
Boek een bedrijfsmassage
Begin vandaag met een gezonder werken

Bedrijf en Stoelmassage vanaf 14,95 p.p.

Afspraak maken

In verband met aanhoudende drukte hebben wij een klantenstop! Heb je een cadeaubon? Neem dan contact op 06-51118473.

Laat je e-mail achter en ontvang onze massagetips

Je ontvangt maximaal 1x per maand een e-mail met massagetips, buiten de informatie die je als klant ontvangt ten behoeve van je boekingen. Je kan je altijd uitschrijven.

Hygiene protocol Covid19

Wij ontraden je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.

Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.

Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.

Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.

Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.

Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.

Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.

Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.

Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.

Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.

Mensen met ernstige leverziekte.

 Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe Corona-virus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Je mag geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Lichte hoest
Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
• (Zeer) ernstige spierpijn, zonder herkenbare oorzaak

Je mag ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot heeft met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

 Als je 24 uur lang geen klachten heeft, mag je weer een afspraak maken.

MyoMind Massage - Alphen aan den Rijn

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
NGS - Nederlands genootschap voor Sportmassage
corona covid19

Helaas zijn wij door de lockdown tijdelijk gesloten.

We tellen af tot 3 maart 2021

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Help ons deze lockdown door