Massage afspraak maken

Direct je massage afspraak maken?

Zoals je wellicht al vernomen heeft zullen wij vanaf 11 mei open gaan. We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doen we aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoeken wij je de afspraak te verplaatsen of annuleren.

Daarnaast hebben wij in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne. Wij maken daarbij geen gebruik van mondkapjes.

N.b. Lees ook de aanvullingen onder de boekingsagenda.

Je kan óók ons bellen voor het maken van een afspraak. Bel 06-51118473 tussen 9:00 – 21:00 voor een afspraak of neem contact met ons op via Whatsapp.

Maken van een afspraak en telefonische triage

Wij ontraden je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

 1. Mensen van 70 jaar en ouder.
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:
  • – Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
  • – Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
  • – Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • – Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  • – Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  • – Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  • – Mensen met ernstige leverziekte.
  • – Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe Corona-virus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.
Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Je mag geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

 • – Neusverkoudheid
 • – Loopneus
 • – Niezen
 • – Keelpijn
 • – Lichte hoest
 • – Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

Je mag ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot heeft met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

 Als je 24 uur lang geen klachten heeft, mag je weer een afspraak maken.