Gratis verzenden

vanaf € 50,- incl. BTW

Afhalen op afspraak mogelijk

in Alphen aan den Rijn

Ouvertureweg 4

2402 DZ Alphen aan den Rijn

Privacyverklaring MyoMind Massage

MyoMind Massage vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kan je lezen wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met privacy@myomindmassage.nl. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verzamelen of opslaan zullen wij de juiste maatregelen nemen om jouw privacy optimaal te waarborgen.

ARTIKEL 1 WIE ZIJN WIJ?

MyoMind Massage is een eenmanszaak, gevestigd te (2402 DZ) Alphen aan den Rijn aan de Ouvertureweg 4. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6390163. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Hier kunt je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Omwille van een massage kunnen wij bijvoorbeeld vragen naar jouw gezondheid(sklachten). Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

Voor wij je kunnen helpen zullen wij je vragen een Anamnese of intakeformulier in te vullen om jou een optimale behandeling te kunnen bieden. Wij verwerken hiervoor naast bovenstaande gegevens tevens jouw geboortedatum, beroep, geslacht, lichamelijke klachten, sporten, allergieën, gebruik van medicijnen en eventueel aanvullende gegevens van verwijzers of gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden. Wij zullen deze gegevens toevoegen aan jouw dossier en 7 jaar bewaren. Wij zullen jouw dossier met gedegen beveiligingsmaatregelen bewaren.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Voor minderjarigen zullen wij extra beveiligingsmaatregelen nemen.

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis, profielfoto, browser, telefoonnummer, ip-adres, social media account, beroep, geslacht, geboortedatum, afspraakgegevens en surfgedrag op. Je hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

Wij verwerken voor facturatie en de financiële administratie je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen zodra deze klacht is afgehandeld.

MyoMind Massage heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics, een Facebook Pixel, Salonized, MailChimp en ActiveCampaign en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden. Wij kunnen deze gegevens tevens gebruiken voor een A/B testing en segmentering.

Deze diensten maken tevens gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Facebook maakt hierbij gebruikt van First Party cookies. Hiermee verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd doorgegeven zolang er sprake is van deze First Party relatie.  Als gebruiker kan jij deze First Party cookies zelf blokkeren.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van je bericht en je e-mail met, indien gewenst, jouw naam en gebruikersnaam. Wanneer je contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om je naam en e-mail. Met het plaatsen van het bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij totdat jij een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Wij verwerken jouw naam, gebruikersnaam, website en inhoud van het bericht wanneer je een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten of gebruik wilt maken van de chatfunctie. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar uit commercieel belang en zullen wij bewaren totdat jij de reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Ten behoeve van je persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met je e-mailadres en gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren jouw accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

ARTIKEL 3 HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

ARTIKEL 4 WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  1. Inzage – Je kan te allen tijde een verzoek doen bij MyoMind Massage om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan jij hiertoe een verzoek indienen. Je kan zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kan je bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kan jij een verzoek sturen naar privacy@myomindmassage.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

ARTIKEL 5 WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

Massagepraktijk Ontspanning zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheKlachtenportaal Zorg en Stichting Atlasmassagegroep. Wij zullen ons dan ook inspannen om aan diens privacy maatregelen te voldoen.

ARTIKEL 6 SLOTBEPALINGEN

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kan je een e-mail sturen naar privacy@myomindmassage.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kan je ons dat ook laten weten. Daarnaast kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opgemaakt te Alphen aan den Rijn, 1 januari 2020

Deze privacyverklaring kan je downloaden in pdf.

Regelmatig onze acties en tips ontvangen?

Je ontvangt regelmatig, maar niet meer dan 12x per jaar een e-mail met acties, productinformatie en tips. Probeer het gewoon, je kan je altijd uitschrijven.

Hygiene protocol Covid19

Wij ontraden je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.

Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.

Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.

Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.

Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.

Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.

Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.

Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.

Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.

Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.

Mensen met ernstige leverziekte.

 Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe Corona-virus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Je mag geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Lichte hoest
Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
• (Zeer) ernstige spierpijn, zonder herkenbare oorzaak

Je mag ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot heeft met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

 Als je 24 uur lang geen klachten heeft, mag je weer een afspraak maken.

MyoMind Massage - Alphen aan den Rijn

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
NGS - Nederlands genootschap voor Sportmassage

MyoMind Massage

IS GEstopt
per 31-12-2022!

Tot onze spijt hebben wij onze massagepraktijk beëindigd.

BEDANKT VOOR DE GEWELDIGE 7 JAREN

MyoMind Massage stopt per 31-12-2022

Laat je e-mail achter en ontvang onze massagetips

Je ontvangt maximaal 1x per maand een e-mail met massagetips, buiten de informatie die je als klant ontvangt ten behoeve van je boekingen. Je kan je altijd uitschrijven.

Afspraak maken

De agenda is druk! Je kan gewoon boeken in de online agenda. Heb je acute klachten of heb je een cadeaubon?
Neem dan contact op 06-51118473.